Kontakt

SOVAMM

Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s.
https://sovamm.wordpress.com/

IČO: 62160516 // DIČ: CZ62160516
číslo účtu: 1485023001/5500

sekretář: 
Zuzana Syrová, Kuršova 30, 635 00 Brno-Bystrc, 
tel.: (+420) 736 657 048
e-pošta: syrova@sovamm.cz

Prostorový informační systém SOVAMM