IISPP

Uložení a zpřístupnění dokumentace a databáze SOVPIS počítá s napojením na Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP) prostřednictvím sdílení společně vyvíjených prostorových identifikačních prvků paGIS a sdílení centrální popisné databáze dokumentů MIS s vybudováním lokálního úložiště pro archiv SOVAMM.

V MIS je uložena řada dokumentů SOVAMM i z období spolupráce SOVAMM a NPÚ na některých projektech předcházejících SOVPIS, především projektu LoCloud, jímž byla mj. data z fondu SOVAMM publikována na portále Europeana.

 

Aktualizováno: 11/03/2024 16:54

Prostorový informační systém SOVAMM