Růžena Klementová – Doubková

Architekt.

Prostorový informační systém SOVAMM