IISPP

Základní uživatelskou dokumentaci k jednotlivým částem IISPP najdete na portálu IISPP v sekci Manuály a příručky.

Spolupracovníci a přispěvatelé SOVPIS by se měli seznámit především s těmito uživatelskými příručkami a manuály:

Aktuální informace především ke GIS části IISPP najdete rovněž na Pro(Pa)GIS (Bloku editorů a příznivců (Pa)GIS, (Pa)MIS, (Pa)Katalogu a IISPP vůbec…).

Základní body specifické pro vkládání dokumentů SOVPIS na úložiště SOVAMM v MIS najdete v článku:

 

K přihlašování do IISPP pro řešitele SOVPIS:

 

Aktualizováno: 13/01/2020 10:33

Prostorový informační systém SOVAMM