Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Tento web/blog provozuje:

Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s. (SOVAMM)
spolek se sídlem: Kuršova 30, Brno, 63500

 • IČO: 62160516 // DIČ: CZ62160516
 • SOVAMM je zapsán ve Spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod značkou L1241.
 • Základním dokumentem řídícím fungování SOVAMM jsou stanovy spolku (odkaz na platné znění viz Stanovy SOVAMM).
 • Statutárním zástupcem SOVAMM je prezident ing. arch. Jiří Syrový. Statutární zástupce jedná jménem SOVAMM samostatně.

Informace o ochraně osobních údajů, které shromažďuje SOVAMM jako spolek najdete na https://sovamm.wordpress.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. Níže uvedené údaje se týkají pouze projektu a webu/blogu SOVPIS.

Web/blog SOVPIS byl založen pro stejnojmenný dlouhodobý projekt SOVAMM, jehož cílem je vytvoření prostorového informačního systému vernakulární architektury včetně technických památek a sídel, založeného na principu jednoznačné prostorové identifikace dokumentace v soupisové databází a její provázání s GIS. Datový základ systému tvoří archiv digitální a digitalizované dokumentace  SOVAMM.

Adresa webu/blogu je: https://www.sovamm.cz/wordpress/

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

 • jste externím spolupracovníjkem / řešitelem projektu SOVPIS,
 • jste registrovaným uživatelem webu/blogu SOVPIS,
 • přidáte k příspěvku na webu/blogu SOVPIS komentář,
 • s námi uzavřete smlouvu na řešení projektu SOVPIS

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma,
 • kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • u řešitelů a spolupracovníků projektu SOVPIS
  • datum a místo narození
  • portrétní fotografie,
  • biografické a bibliografické údaje
  • transakční údaje související s řešením projektů SOVAMM
 • transakční údaje při poskytnutí darů
 • u návštěvníků a registrovaných uživatelů webu/blogu SOVAMM:
  • IP adresa,
  • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti,
  • cookies.

Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje projektu SOVPIS:

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí v případě projektu SOVPIS výhradně údaje nezbytné pro:

 • jednoznačnou identifikaci autora dokumentace s možností napojení na jmenné autority NK ČR a IISPP NPÚ tak, aby dokumenty vložené do SOVPIS a MIS mohly být opařeny patřičnou licencí s odkazem na autora dokumentu
 • zajištění přístupu řešitelů a spolupracovníků SOVPIS na úložiště SOVPIS a do aplikací SOVPIS a Integrovaného informačního systému památkové péče (dále jen IISPP)

Dalšími účely spravování dat jsou zejména: plnění smluv (dárcovské smlouvy a smlouvy o spolupráci na projektu).

Osobní údaje na webu/blogu SOVPIS:

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Komentáře návštěvníků jsou kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu Akismet. Zásady ochrany osobních údajů služby Akismet anti-spam najdete zde: https://automattic.com/privacy/.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Deaktivace cookies v různých prohlížečích

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Používáme službu JetPack, která monitoruje návštěvy stránek a ukládá tato anonymní data. Na jejich základě nelze určit konkrétní osobu.
Více informací naleznete na stránkách služby https://jetpack.com/support/wordpress-com-stats/.

S kým sdílíme vaše údaje

Osobní údaje řešitelů projektu SOVPIS v rozsahu nezbytném pro založení účtu v IISPP (jméno, příjmení, e-mailová adresa) jsou sdíleny s Národním památkovým ústavem a to na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci na vytváření IISPP a SOVPIS.

Informace získané aktivitami návštěvníků webu/blogu jsou zpracovávány a sdíleny s  poskytovatelem služby AkismetJetPack.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

SOVAMM spravuje osobní údaje projektu SOVPIS po dobu trvání smluvního vztahu, po archivační dobu vycházející z příslušných právních předpisů a v případě udělení souhlasu do doby, než je souhlas odvolán. Po pominutí zákonného důvodu pro zpracování osobních údajů (například po skončení účinnosti uděleného souhlasu) budou osobní údaje skartovány, resp. vymazány.

Pokud přidáte komentář na tomto webu/blogu, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu, ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jak lze odvolat souhlas se spravováním osobních údajů?

Některé osobní údaje k projektu SOVPIS (především údaje spoluřešitelů) spravuje SOVAMM na základě uděleného souhlasu, přičemž udělený souhlas lze kdykoli odvolat, tj. žádat vymazání osobních údajů. Vymazání osobních údajů nelze ovšem žádat v případě, kdy existuje jiný zákonný důvod pro jejich správu, například povinnost archivace účetní dokumentace.

Udělení souhlasu se spravováním osobních údajů je dobrovolné, lze jej odmítnout nebo udělený souhlas kdykoli odvolat, a to výhradně u SOVAMM.

Souhlas lze odvolat prostřednictvím zaslaného e-mail na adresu sekretáře SOVAMM syrova@sovamm.cz nebo písemně na adresu SOVAMM, Kuršova 30, 63500 Brno. Souhlas musí odvolat výhradně osoba, která jej poskytla, resp. její zákonný zástupce. SOVAMM při odvolání souhlasu ověřuje totožnost žadatele, přičemž způsob tohoto ověření bude adekvátní požadavku (například prostá e-mailová zpráva je adekvátní pro odvolání souhlasu se zasíláním novinek na adresu, ze které byla žádost odeslána). Pokud by SOVAMM měl důvodné pochybnosti o totožnosti osoby odvolávající souhlas, může požádat o poskytnutí informací k ověření totožnosti.

Jaká máte práva?

Osoby, jejichž osobní údaje SOVAMM pro účely projektu SOVPIS spravuje, mají právo požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o nich zpracovávaných, o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů a rovněž mají právo na přístup k údajům o nich spravovaných. Pokud by zjistili nebo se domnívali, že SOVAMM provádí zpracování jejich osobních údajů v rozporu s ochranou jejich osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jsou kdykoliv oprávněni požadovat po SOVAMM vysvětlení, případně požadovat, aby SOVAMM odstranil takto vzniklý závadný stav, omezila zpracování údajů, popřípadě údaje o nich vedené zcela vymazal. Dotazy a požadavky je možné zaslat na e-mail na adresu sekretáře SOVAMM syrova@sovamm.cz nebo písemně na adresu SOVAMM, Kuršova 30, 63500 Brno.

Pokud máte účet na webu/blogu SOVAMM nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

 

Kontaktní údaje

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat, kontaktujte prosím sekretáře SOVAMM:

Zuzana Syrová, Kuršova 30, 635 00 Brno-Bystrc, 
tel.: (+420) 736657048
e-mail: syrova@sovamm.cz

 

Aktualizováno: 30/09/2020 20:15

Prostorový informační systém SOVAMM