Návštěvní kniha

You can also use the Guestbook.

19 komentářů u „Návštěvní kniha“

 1. Databáze SOVPIS představuje cenný zdroj informací o historickém stavebním fondu českého a moravského venkova.
  Oceňuji také její propojení s Metainformačním systémem NPÚ. Díky tomu jsou informační zdroje a dokumentační fondy odborné organizace státní památkové péče rozšiřovány a doplňovány „zvenčí“, ale přitom na vysoké odborné úrovni.

 2. Takováto databáze je dnes u některých objektů už poslední možností „nakoukání “ původních forem řemeslného provedení povrchů zachycených staveb. Zdroj informací nesporně potřebných pro správné provedení replikace konstrukcí při obnově historických či památkově chráněných staveb.
  Autorům této databáze děkuji za tuto iniciativu a nám všem přeji abychom mohli i v realitě nacházet i nadále přežívající a oku lahodící svědky doby dávno minulé.

 3. Projekt SOVPIS je unikátní dílo. Dlouhodobé systematické shromaďování dokumentace zachycující podoby a postupy tradičního venkovského stavebnictví a vůbec tvářnost historické vernakulární zástavby a venkovské urbánní krajiny je mimořádně cenné pro památkovou péči i pro všechny, jimž není lhostejné uchování jednoho ze základních hmotných kořenů identity naší společnosti. Historická zástavba našich vesnic přitom patří k nejohroženější, progresivně zanikající části hmotného kulturního dědictví.

 4. Velmi užitečný a zajímavý projekt pro laiky i odborníky. Užitečné při identifikaci hodnot území. Děkuji

 5. Jako laický zájemce o lidové stavitelství v regionu, kde žijí, jsem nadšen stránkami SOVPISu. Děkuji všem, kdo přispívají do databáze. Josef Snopek, Kudlovice, okr. Uherské Hradiště

 6. Archiv spolku SOVAMM prezentuje unikátní archaické stavební projevy venkovské provenience, které jsou důležitou součástí kulturního dědictví České republiky. Za zmínku stojí především systematicky dokumentované konstrukce hliněných staveb, které z hlediska studia dané problematiky mají významný mezinárodní přesah.

 7. Každý z nás má několik „bezedých“ šuplat ať již fyzických nebo elektronických, v nichž má kusy dokumentace, které hodlá někdy v budoucnu zpracovat, ale kolegové ze SOVAMMu to systematicky provádějí, čímž mají můj velký obdiv.

 8. Jakožto člověk zabývající se celoživotně profesionálně vesnickým stavitelstvím jsem rovněž celoživotně svědkem neustálého ubývání nebo vědomého či nevědomého ničení historických venkovských staveb, které podstatnou měrou dosud spoluvytváří specifický a neopakovatelný obraz naší kulturní krajiny a identitu venkovského prostoru. Přestože se snažím ze své pozice památkáře NPÚ zachránit, co se dá, je mi jasné, že úsilí mé i mých kolegů je velmi omezené. Proto zároveň pokládám za velmi důležité, významé a nenahraditelné vytváření dokumentační základny pro tento druh památkového dědictví, a to nejen jeho institucionálně chráněné části, ale i daleko širšího počtu dalších cenných staveb našeho venkova. A právě uvedený projekt SOVPIS se tímto tématem cíleně na vysoké profesionální úrovni zabývá (pohříchu jako jeden z mála u nás). Na půdě SOVAMM se mu věnují členové spolku, renomovaní odborníci v tomto oboru, což je nepochybnou zárukou jeho vysoké úrovně. Velice prospěšné je rovněž propojení zpracovávané dokumentace s Metainfromačním systémem pro ukládání digitální a digitalizované dokumentace, který je součástí Integrovaného informačního systému památkové péče NPÚ. Kvituji též jeho snadnou přístupnost a uživatelskou dostupnost pro širokou veřejnost. Ukončení nebo omezení tohoto projektu z jakýchkoliv důvodů by bylo nepochybně nenahraditelnou ztrátou pro obor památkové péče, proto zcela jednozněčně podporuji jeho pokračování a případné rozšiřování. Sám se hodlám do něj zapojit.

 9. Skvělý nápad, jak zpřístupnit fotografie skryté jinak v šuplících a krabicích různých osob a na různých místech. Tématická mapa je pro tento účel asi optimální volbou. Doufám, že další lokality budou rychle přibývat. Podívám se ostatně taky, čím bych mohl případně přispět. Osobně tuto mapu oceňuji hlavně jako šikovný nástroj, jak se snadno a rychle seznámit s formami či detaily typickými pro konkrétní vybrané regiony či jednotlivá místa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Prostorový informační systém SOVAMM