Lidová architektura v jižních Čechách

Jiří Škabrada a kol.

Vydala Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s. v roce 2021 jako svou druhou publikaci. Kniha vyšla s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR.

Kniha Lidová architektura v jižních Čechách vznikla jako novelizace titulu, vydaného před více než třiceti lety v Českých Budějovicích (VODĚRA, Svatopluk a Jiří ŠKABRADA. Jihočeská lidová architektura. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986). Oproti původnímu titulu je napsaná v podstatě nově a obsáhleji, protože mohla být obohacena o výsledky množství dokumentací i průzkumů různého druhu – od plošných, prováděných před prohlašováním vesnických památkových rezervací a zón v devadesátých letech 20. století, až po podrobné průzkumy jednotlivých objektů, opřené dnes i o dendrochronologická datování.
Nová kniha vznikla již bez účasti Svatopluka Voděry, který zemřel v roce 2001. Jiří Škabrada ke spolupráci přizval Karla Kuču (vymezení, základní charakteristika a sídelní vývoj jižních Čech), Ivana Náprstka (památková péče), Jana Peštu (územní okruhy lidové architektury) a Romana Tykala (vývoj poznávání lidové architektury v jižních Čechách). Kratšími texty připěli dále Ivan Minář a Daniel Šnejd.

Prolistovat ukázku z knihy a dozvědět se něco více o jejím obsahu a autorech můžete zde:

JCLA_Prezent_Wr2

Vychází ve dvou vydáních, první – ISBN 978-80-907440-1-1 – jako neprodejná metodická publikace Jihočeského krajského úřadu, druhé s podporou MK ČR – ISBN 978-80-907440-2-8 – je určeno pro prodej. Přílohou je CD-ROM, na kterém je umístěna jednak kapitola 11 (Územní okruhy lidové architektury), jednak sken původní knihy Jihočeská lidová architektura, vydané v roce 1986.

Objednávky:

Publikaci je možno objednat u sekretáře SOVAMM:
Zuzana Syrová, Kuršova 30, 635 00 Brno-Bystrc, 
tel.: (+420) 736657048
e-pošta: syrova@sovamm.cz

Osobní odběr po dohodě v kanceláři SOVAMM v Brně a rovněž na kontaktních výdejních místech v Praze, Českých Budějovicích nebo Pardubicích.
Cena publikace je 790,- Kč (590,- členové SOVAMM). Při zasílání poštou k ní účtujeme balné 50,- Kč a aktuálně platné poštovné.
(SOVAMM není plátcem DPH.)

K objednání je možno též využít interaktivní online formulář.

Aktualizováno: 08/05/2024 23:42

  • Ilustrační foto: Tabulka s nápisem označujícím původní čp. 2 (dnes čp. 109) v Budičovicích; Jiří Škabrada 2000.

Prostorový informační systém SOVAMM