Připravujeme

TYKAL, Roman a kol. Bohumil Vavroušek,  fotograf

TYKAL, Roman, ŠKABRADA, JIří a kol. Bohumil Vavroušek, fotografie venkova
– Díl první: Střední Čechy
– Díl druhý: Jižní a jihozápadní Čechy
– Díl třetí: Severovýchodní Čechy
– Díl čtvrtý: Východní Čechy
– Díl pátý: Morava a Slezsko

Ve spolupráci s brněnským územním odborným pracovištěm NPÚ připravuje SOVAMM výstavu díla  fotografického díla Bohumila Vavrouška (1875—1939). Výstava k výročí narození B. Vavrouška a vydání jeho Dědiny se uskuteční v květnu—srpnu 2025 v přednáškové budově v areálu vily Stiassni, Hroznová 82/14, Brno.

Úvodní díl řady publikací věnovaný životu a dílu Bohumila Vavrouška vyjde na konci roku 2024. Celá řada by měla vyjít do konce roku 2029.

Prostorový informační systém SOVAMM