Nejstarší venkov. domy ve východních Čechách

Jiří Škabrada, Zuzana Syrová-Anýžová (eds.)

Vydala Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s. a Univerzita Pardubice v roce 2018. Publikace vyšla s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje.

Na přípravě publikace Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách, do níž byly shromážděny poznatky z dosud nepublikovaných stavebně historických průzkumů dvou desítek nejstarších venkovských domů a hospodářských staveb východních Čech, se podílelo 20 spoluautorů, editory byli Jiří ŠkabradaZuzana Syrová-Anýžová.

Jádro publikace tvoří katalog 16 domů a 5 stodol, seřazený podle stáří jednotlivých objektů. Nejstarší stavby doplňuje 16 dalších domů s archaickou prostorovou skladbou, jejichž stáří je mnohdy neznámé. Před katalogem je zařazena kapitola, která probírá souhrnně jednotlivé specifické typologické a konstrukční znaky těchto staveb. Součástí většiny statí o jednotlivých domech jsou rešerše písemných pramenů, takže díky konfrontaci s dendrochronologickými daty známe často i konkrétní stavebníky domů, resp. jejich stavebních etap. Součástí obrazového doprovodu jsou barevně vyhodnocené půdorysy, zachycující vývoj domů, a bohatá fotodokumentace celkového stavu i průzkumových sondáží, a to v barevném i starším černobílém provedení. Kniha je uzavřena německým a anglickým resumé. Závěrečný oddíl obsahuje vedle místního rejstříku mapovou přílohu s vyznačením objektů katalogu na polohopisném podkladě v měřítku 1:10 000.

Prolistovat ukázku z knihy a dozvědět se něco více o jejím obsahu a autorech můžete zde:

NVD_2018_present_W2r

ISBN 978-80-907440-0-4
(Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s.)

ISBN 978-80-7560-126-1 (Univerzita Pardubice)

Objednávky:

Publikaci můžete objednat u sekretáře SOVAMM:
Zuzana Syrová, Kuršova 30, 635 00 Brno-Bystrc, 
tel.: (+420) 736657048
e-pošta: syrova@sovamm.cz

Osobní odběr je možný po dohodě v kanceláři SOVAMM v Brně nebo na kontaktních výdejních místech v Praze nebo Pardubicích.
Cena publikace je 440,- Kč. Při zasílání poštou k ní účtujeme balné 50,- Kč a aktuálně platné poštovné.

K objednávce můžete též využít interaktivní online formulář.

Knihu můžete zakoupit také v Antikvariátě ve Štáflově chalupě v Havlíčkově Brodě, v Regionálním muzeu v Litomyšli, v Městském muzeu a galerii v Poličce a v Dřevěnce /Městském muzeu a galerie Julie W. Mezerové/ v Úpici.

Aktualizováno: 08/05/2024 23:39

Prostorový informační systém SOVAMM