Veřejný prostor

Veřejná část archivu projektu SOVPIS, prostorového informačního systému Společnosti pro obnovu vesnice a malého města, z.s. (SOVAMM), má dvě části:

  1. Z primárního úložiště jsou dokumenty postupně publikovány prostřednictvím aplikace Photo Station.
    Soubory jsou zde uspořádány do složek podle lokalit dle databáze CZ_Retro. Název složky obsahuje za názvem lokality její kód (Kod_CZ), který je jejím jednoznačným identifikátorem v databázi CZ_Retro. Názvy jednotlivých souborů jsou pak zapsány ve formátu YYYYMMDD (datum)-kód autora-zkratka media (dia, neg, dig, kres, vid)-původní název souboru v archivu autora.
    Autorské kódy najdete v tabulce Autoři SOVPIS.
    Ve složkách lokalit mají samostatné podsložky pouze objekty podrobně dokumentované, přičemž v názvu podložky je obsažena hodnota prostorového identifikátoru paGIS (tj. definičního nebo přírůstkového bodu paGIS).
  2. Podrobnějších metadat se jednotlivým souborům dostává až při jejich uložením do MIS, tzv. Metainformačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému památkového péče (IISPP). V roce 2017 zde bylo vytvořeno lokální úložiště MIS pro archiv SOVAMM. Dokumenty zde uložené je možno vyhledávat obdobně jako dokumenty z lokálních úložišť jednotlivých územních pracovišť NPÚ pomocí jednotné databáze centrálního MIS.
    Pozn.: Dokumenty jsou do doby, než se na straně MIS vyřeší plánovaný přechod na licence CC a bude odstraněn vodoznak NPÚ, vkládány jako neveřejné. Ve veřejné části MIS tedy neregistrovaný uživatel nyní najde pouze dokumenty SOVAMM z období spolupráce SOVAMM a NPÚ na některých projektech předcházejících SOVPIS, především projektu LoCloud, jímž byla mj. data z fondu SOVAMM publikována na portále Europeana.

Přehled lokalit, z nichž jsou archivní dokumenty SOVAMM postupně zveřejňovány pomocí aplikace PhotoStation, s odkazy do mapy Památkového katalogu, složek SOVPIS přístupných prostřednictvím Photo Station a dokumentů SOVAMM uložených v MIS najdete v tabulce Lokality SOVPIS.
Více o tabulce a jejím obsahu se dozvíte zde.

Lokality jsou postupně rovněž vizualizovány v Mapě lokalit SOVPIS.

Aktualizováno: 17/07/2024 13:43

Prostorový informační systém SOVAMM