Archiv štítku: návrh PZ

Návrh PZ Dolní Kounice

To, že Dolní Kounice jsou městem, jehož urbanistické, architektonické a krajinné hodnoty jsou nesporné, víme už dlouho. Jsou i městem s dlouhou tradicí pěstování vína, což dokládá i řada tradičních vinohradních staveb, z nichž část je situována v rozlehlém hliníku pod Starou horou na levém břehu Jihlavy. Pokračování textu Návrh PZ Dolní Kounice

Mravín – návrh VPZ

Vesnička Mravín (okr. Chrudim) situovaná ve východních Čechách cca 7 km od Vysokého Mýta může být zájemcům o vesnické stavitelství již známá. V roce 2012 zde byl zpracován plošný průzkum vesnice, který byl publikován v časopise Průzkumy památek (II/2013, s. 67-82). SOVAMM po zralé úvaze podal v lednu 2017 návrh na prohlášení vesnice Mravín za VPZ, neboť se nyní může zdát, že se vesnickým památkovým zónám blýská na lepší časy díky prohlášení nových VPZ (Kačerov v roce 2016 a Pavlovice v roce 2017).

Pokusíme se zde ve stručnosti shrnout a ukázat hodnoty této vesnice, které vedly k podání návrhu. Pokračování textu Mravín – návrh VPZ