Open-Air Museums in Europe

LANGER, Jiří. Open-Air Museums in Europe. Přeložil Vladimír Klíma. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. ISBN 1-5275-8956-0.ISBN13: 978-1-5275-8956-8.

Anglická verze publikace Evropská muzea v přírodě z roku 2005. Úvodní část obsahuje stručné pojednání o muzeích v přírodě a jejich vývoji i o evropském domě v jeho historickém kontextu. Hlavní část zahrnuje 636 hesel pojednávajících o muzeích v přírodě v 31 evropských zemích.

Info

Ukázka PDF ke stažení


Žánr: populárně naučná literatura, průvodce

Evropská muzea v přírodě

LANGER, Jiří. Evropská muzea v přírodě. Praha: Baset, 2005. Atlas památek. ISBN 80-7340-069-3.

Publikace o evropských muzeích v přírodě. Publikace obsahuje přehled muzeí v rámci abecedně řazených států. V úvodním textu seznamuje čtenáře s historickým formováním a dnešními významy pojmu muzea v přírodě, rozmanitostí jeho podob a činností a s informacemi o použití knihy jako průvodce po těchto muzeích. Tomuto záměru je věnována hlavní část s 516 hesly pojednávajícími o muzeích v přírodě v 31 evropských státech. Poloha jednotlivých muzeí je vyznačena na mapkách jednotlivých států a u významnějších muzeí najdete i orientační schéma jejich expozičního areálu. Každé heslo začíná identifikačním odstavcem s kontaktní adresou a popisem silničního spojení z hlavního nebo všeobecně známého významného města příslušného státu.

 


Žánr: populárně naučná literatura, průvodce
Série: Atlas památek |