Open-Air Museums in Europe

LANGER, Jiří. Open-Air Museums in Europe. Přeložil Vladimír Klíma. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. ISBN 1-5275-8956-0.ISBN13: 978-1-5275-8956-8.

Anglická verze publikace Evropská muzea v přírodě z roku 2005. Úvodní část obsahuje stručné pojednání o muzeích v přírodě a jejich vývoji i o evropském domě v jeho historickém kontextu. Hlavní část zahrnuje 636 hesel pojednávajících o muzeích v přírodě v 31 evropských zemích.

Info

Ukázka PDF ke stažení


Žánr: populárně naučná literatura, průvodce