Encyklopedie českých vesnic. Díl II. Jižní Čechy.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná sídla v Čechách; Díl II. Jižní Čechy. Vyd. 1. Praha : Libri, 2004. ISBN 80-7277-149-3. – ISBN (soubor) 80-7277-147-7.

Lidová architektura jižních Čech je stylově, typologicky i vývojově velmi rozmanitá. Prvním vrcholným obdobím rozkvětu jihočeského venkova byl pozdní středověk. Také okázalá stavební kultura gotiky, renesance, baroka i 19. století vtiskla ráz mnoha jihočeským městům a vesnicím. Kniha zachycuje regionální typy a formy lidové architektury a osídlení v regionu a abecední seznam lokalit s identifikačními údaji a fotografiemi. Závěrečná část obsahuje vývoj územně správní příslušnosti uvedených míst, seznam památkových rezervací (VPR), zón (VPZ) a pásem (POP), přehled městských souborů lidových staveb, seznam ohrožených staveb a slovník místních jmen a odborných výrazů, i bibliografii a místopisný rejstřík.


Žánr: encyklopedie, odborná literatura, populárně naučná literatura
Série: Encyklopedie českých vesnic |