Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech 2

ŠKABRADA, Jiří a EBEL, Martin. Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech. 2. Vydání první. Praha: Argo, 2016. 247 stran. ISBN 978-80-257-2002-8.

Existence původních plánů pro historické vesnické stavby – tedy projektů pro lidovou architekturu – byla donedávna prakticky neznámá. Pro zájemce o studium historické architektury jsou tyto plány jistě překvapivým pramenem poznání jako pozoruhodně úsporné grafické podklady pro vytvoření často náročných a kvalitních staveb, a také jako působivá a půvabná výtvarná díla.
Studium těchto plánů a jejich doprovodných spisů výrazně obohacuje naše vědomosti o historických stavbách tohoto druhu, a to i proto, že zachycuje velmi důležité, přelomové etapy jejich vývoje – přechod z dřevěného na zděné provedení na počátku 19. století a proměnu vytápěcího systému v polovině tohoto věku.
Publikaci rozdělenou do dvou svazků tvoří regionálně roztříděný katalog původních stavebních plánů – projektů pro vesnické stavby z konce 18. a průběhu 19. až počátku 20. století. Druhý svazek zahrnuje 8 regionů či lokalit od severních Čech (Litoměřicko – Ploskovicko, Děčínsko, Nový Bor, Liberec, Maloskalsko) přes severovýchodní Čechy (Podkrkonoší – Semilsko, Broumovsko) po východní Čechy (Litomyšlsko). Na konci svazku je připojen slovník specifických odborných výrazů.


Žánr: odborná literatura, populárně naučná literatura
Série: Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech |