SOVAMM Members’ Publications

A selection of publications from our members

This page is still under construction.
More publications and details at the moment in Czech only

Brno: development of the city, suburbs and incorporated villages.

KUČA, Karel. Brno: vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Vyd. 1. Praha: Baset, 2000. 644 s. ISBN 80-86223-11-6.

Genre: encyclopedia, popular science, science book

Cities and towns in Bohemia, Moravia and Silesia. Part I. A-G.

Kuča, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl, A-G. 1. vyd. Praha: Libri, 1996. 874 s. ISBN 80-85983-12-5.

Genre: encyclopedia, science book
Series: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku |

Cities and towns in Bohemia, Moravia and Silesia. Part II. H-Kole.

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl, H-Kole. 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 938 s. ISBN 80-85983-12-5.

Genre: encyclopedia, science book
Series: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku |

Cities and towns in Bohemia, Moravia and Silesia. Part III. Kolín-Miro.

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl, Kolín-Miro. 1. vyd. Praha: Libri, 1998. 952 s. ISBN 80-85983-12-5.

Genre: encyclopedia, science book
Series: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku |

Cities and towns in Bohemia, Moravia and Silesia. Part IV. Ml-Pan.

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl, Ml-Pan. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 941 s. ISBN 80-85983-12-5.

Genre: encyclopedia, science book
Series: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku |

Cities and towns in Bohemia, Moravia and Silesia. Part V. Par-Pra.

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V. díl, Par-Pra. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 671 s. ISBN 80-85983-12-5.

Genre: encyclopedia, science book
Series: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku |

Cities and towns in Bohemia, Moravia and Silesia. Part VI. Pro-Sto.

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VI. díl, Pro-Sto. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. 880 s. ISBN 80-85983-12-5.

Genre: encyclopedia, science book
Series: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku |

Cities and towns in Bohemia, Moravia and Silesia. Part VII. Str-U.

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VII. díl, Str-U. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 991 s. ISBN 80-85983-12-5.

Genre: encyclopedia, science book
Series: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku |

Cities and towns in Bohemia, Moravia and Silesia. Part VIII. V-Ž.

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VIII. díl, V-Ž. 1. vyd. Praha: Libri, 2011. 891 s. ISBN 80-85983-12-5.

Genre: encyclopedia, science book
Series: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku |

Encyclopedia of Czech villages. Part I. Central Bohemia and Prague.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl I., Střední Čechy a Praha. Praha: Libri, 2003. ISBN 80-7277-148-5.

Genre: encyclopedia, popular science, science book
Series: Encyklopedie českých vesnic |

Encyclopedia of Czech villages. Part II. South Bohemia.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná sídla v Čechách; Díl II. Jižní Čechy. Vyd. 1. Praha : Libri, 2004. ISBN 80-7277-149-3. – ISBN (soubor) 80-7277-147-7.

Genre: encyclopedia, popular science, science book
Series: Encyklopedie českých vesnic |

Encyclopedia of Czech villages. Part III., Western Bohemia.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl III., Západní Čechy. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-147-7.

Genre: encyclopedia, popular science, science book
Series: Encyklopedie českých vesnic |

Encyclopedia of Czech villages. Part IV., Ústí Region – northwestern Bohemia.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl IV., Ústecký kraj – severozápadní Čechy. Praha: Libri, 2009. ISBN 80-7277-147-7.

Genre: encyclopedia, popular science, science book
Series: Encyklopedie českých vesnic |

Encyclopedia of Czech villages. Part V., Liberec region – northern Bohemia.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl V., Liberecký kraj – severní Čechy. Praha: Libri, 2011. ISBN 80-7277-147-7.

Genre: encyclopedia, popular science, science book
Series: Encyklopedie českých vesnic |

European open-air museums

LANGER, Jiří. Evropská muzea v přírodě. Praha: Baset, 2005. Atlas památek. ISBN 80-7340-069-3.

Genre: guide, popular science
Series: Atlas památek |

Historical Building Construction

ŠKABRADA, Jiří. Konstrukce historických staveb. Praha: Argo, 2003. ISBN 80-7203-548-7.

Genre: popular science, science book

Holašovice: village conservation reserve.

ŠKABRADA, Jiří a Pavel BUREŠ. Holašovice: vesnická památková rezervace. Praha: Foibos, 2010. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-87073-32-2.

Genre: popular science

Interior and furniture of the Podještědí village house in the 16th-19th centuries.

EDEL, Tomáš. Interiér a nábytek vesnického domu Podještědí v 16.-19. století. Český Dub: Podještědské muzeum Karolíny Světlé, 1990.

Genre: science book

Open-Air Museums in Europe.

LANGER, Jiří. Open-Air Museums in Europe. Přeložil Vladimír Klíma. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. ISBN 1-5275-8956-0.ISBN13: 978-1-5275-8956-8.

Genre: guide, popular science

Outline of the development of rural settlement patterns in Bohemia

ŠKABRADA, Jiří. Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách: K výpovědní schopnosti map stabilního katastru. 1st ed. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2022. 348 stran. ISBN 978-80-907440-3-5.

Genre: popular science, science book, SOVPIS
Subjects: Published by SOVAMM, Published with SOVPIS

Reconstruction of wooden buildings.

PEŠTA, Jan. Rekonstrukce roubených staveb. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3239-8.

Genre: popular science

Reconstruction of wooden buildings. 2nd, revised and enlarged edition.

PEŠTA, Jan. Rekonstrukce roubených staveb. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-0525-0.

Genre: popular science

Romanesque houses in Prague.

DRAGOUN, Zdeněk, Michal TRYML a Jiří ŠKABRADA. Románské domy v Praze. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-427-1.
DRAGOUN, Zdeněk, Jiří ŠKABRADA and Michal TRYML. Romanesque houses in Prague. Prague: Paseka, 2003. ISBN 80-7185-524-3.

Genre: science book

Rural structures and their adaptations.

ŠKABRADA, Jiří a Svatopluk VODĚRA. Vesnické stavby a jejich úprava. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1975.

Genre: popular science

Story of the Gothic stencil.

EDEL, Tomáš, Jan ROYT a Radek BROŽ.. Příběh gotické šablony = Geschichte der gotischen Schablone. Praha: Gema Art, 1997. 95 s. ISBN 80-901425-8-3.

Genre: popular science, science book

The oldest rural houses in East Bohemia

ŠKABRADA, Jiří, Zuzana SYROVÁ-ANÝŽOVÁ et al. Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách.1st ed.. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická; Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2018. 512 stran. ISBN 978-80-7560-126-1 (Univerzita Pardubice), 978-80-907440-0-4 (Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s.).

Genre: popular science, science book, SOVPIS
Subjects: Published by SOVAMM, Published with SOVPIS

Vernacular architecture in southern Bohemia

ŠKABRADA, Jiří at al,. Lidová architektura v jižních Čechách. 1st ed.. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-1-1
2nd ed. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-2-8

Genre: popular science, science book, SOVPIS
Subjects: Published by SOVAMM, Published with SOVPIS

Village house in the 16th and 17th centuries.

ŠKABRADA, Jiří (ed.). Vesnický dům v 16. a 17. století. Praha: České vysoké učení technické, 1992.

Genre: science book

Villages and settlements on the territory of Greater Prague with the stylish and vernacular architecture monuments

ČERŇANSKÝ, Martin a Lubomír PROCHÁZKA. Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury. Praha: Hlavní město Praha – odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, 2015-. ISBN 978-80-260-9070-0.

Genre: popular science, science book

Wooden churches and bell towers in Europe. 1, Churches.

LANGER, Jiří a Karel KUČA. Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek první, Kostely. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009. 526 s. ISBN 978-80-7185-980-2.

Genre: popular science, science book
Series: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě |

Wooden churches and bell towers in Europe. 2, Bell Towers.

KUČA, Karel a Jiří LANGER. Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek druhý, Zvonice. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009. 500 s. ISBN 978-80-7185-981-9.

Genre: popular science, science book
Series: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě |

Work of millers and axsmiths in Bohemia I.

ŠTĚPÁN, Luděk a Magda KŘIVANOVÁ. Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách: historie a technika vodních a větrných mlýnů, hamrů, pil, valch, olejen, stoup-. Praha: Argo, 2000. ISBN 80-7203-254-2.

Genre: popular science, science book

Work of millers and axsmiths in Bohemia II.

ŠTĚPÁN, Luděk, Radim URBÁNEK a Hana KLIMEŠOVÁ. Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II. Praha: Argo, 2008. ISBN 978-80-257-0015-0.

Genre: popular science, science book

Spatial information system ¦ SOVAMM