We Published:

Outline of the development of rural settlement patterns in Bohemia

ŠKABRADA, Jiří. Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách: K výpovědní schopnosti map stabilního katastru. 1st ed. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2022. 348 stran. ISBN 978-80-907440-3-5.

Genre: popular science, science book, SOVPIS
Subjects: Published by SOVAMM, Published with SOVPIS

Vernacular architecture in southern Bohemia

ŠKABRADA, Jiří at al,. Lidová architektura v jižních Čechách. 1st ed.. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-1-1
2nd ed. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-2-8

Genre: popular science, science book, SOVPIS
Subjects: Published by SOVAMM, Published with SOVPIS

The oldest rural houses in East Bohemia

ŠKABRADA, Jiří, Zuzana SYROVÁ-ANÝŽOVÁ et al. Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách.1st ed.. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická; Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2018. 512 stran. ISBN 978-80-7560-126-1 (Univerzita Pardubice), 978-80-907440-0-4 (Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s.).

Genre: popular science, science book, SOVPIS
Subjects: Published by SOVAMM, Published with SOVPIS

Books published by the  Association for the Renewal of the Village and the Small Town (Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s. –  SOVAMM), can be ordered from the SOVAMM secretary:
Zuzana Syrová, Kuršova 30, 635 00 Brno-Bystrc,
phone: (+420) 736657048
e-mail: syrova@sovamm.cz

Personal pick-up is possible by agreement at the SOVAMM office in Brno or at contact points. When sending by mail, we charge a packaging fee of CZK 50 and the currently applicable postage in addition to the price of the publication.

Spatial information system ¦ SOVAMM