Encyclopedia of Czech villages. Part IV., Ústí Region – northwestern Bohemia.

PEŠTA, JanEncyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl IV., Ústecký kraj – severozápadní Čechy. Praha: Libri, 2009. ISBN 80-7277-147-7.


Genre: encyclopedia, popular science, science book
Series: Encyklopedie českých vesnic |