Encyclopedia of Czech villages. Part V., Liberec region – northern Bohemia.

PEŠTA, JanEncyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl V., Liberecký kraj – severní Čechy. Praha: Libri, 2011. ISBN 80-7277-147-7.


Genre: encyclopedia, popular science, science book
Series: Encyklopedie českých vesnic |