The oldest rural houses in East Bohemia

ŠKABRADA, Jiří, Zuzana SYROVÁ-ANÝŽOVÁ et al. Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách.1st ed.. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická; Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2018. 512 stran. ISBN 978-80-7560-126-1 (Univerzita Pardubice), 978-80-907440-0-4 (Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s.).

NVD_201812_summary NVD_2018_present_W2r

 

Spatial information system ¦ SOVAMM