Outline of the development of rural settlement patterns in Bohemia

ŠKABRADA, Jiří. Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách: K výpovědní schopnosti map stabilního katastru. 1st ed. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2022. 348 stran. ISBN 978-80-907440-3-5.

Continue reading Outline of the development of rural settlement patterns in Bohemia


Genre: popular science, science book, SOVPIS
Subjects: Published by SOVAMM, Published with SOVPIS

The oldest rural houses in East Bohemia

ŠKABRADA, Jiří, Zuzana SYROVÁ-ANÝŽOVÁ et al. Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách.1st ed.. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická; Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2018. 512 stran. ISBN 978-80-7560-126-1 (Univerzita Pardubice), 978-80-907440-0-4 (Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s.). Continue reading The oldest rural houses in East Bohemia


Genre: popular science, science book, SOVPIS
Subjects: Published by SOVAMM, Published with SOVPIS