Máčel — Vajdiš

References: Jaroslav Vajdiš: fotografie krajin a vesnic: kabinet fotografie Jaromíra Funka, leden 1968 : katalog výstavy. Brno: Dům umění, 1968. ‖ Jaroslav Vajdiš: fotografie: galerie Vlastivědného muzea v Slaném 28. duben – 30. květen 1987. Slaný: Vlastivědné muzeum, 1987. ‖ Kraj vděčných návratů: Výstava fotografií Jaroslava Vajdiše. Strážnice: Ústav lidového umění, 1981 ‖ Pojďte s námi na návštěvu [interview E. Irlbekové s Otakarem Máčelem], Chatař: časopis pro chataře a chalupáře. 1971, 8, s. 180–182. ‖ -šan: Půdorysné uspořádání vesnice, Lidé a země. 1956, 5(2), p. 95–96. ‖ – Vz. Fotografie J. Vajdiše. Československá fotografie. 1968, 16(2), p. 53. ‖ BALÁŠ: Otakar Máčel: Základní problematika urbanistické struktury vesnice v Čechách a na Moravě. Demos. 1960, 1(1), p. 30. ‖ BERÁNKOVÁ, Helena (15. 9. 2021). Lípa obrostlá břečťanem: K jubileu Jaroslava Vajdiše [conference paper]. Konference Muzea v přírodě a jejich role při záchraně lidové architektury, konaná u příležitosti 100 let od narození architektů Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše a ke 40. výročí otevření Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, Strážnice. ‖ BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. ‖ ČUNDERLE, Karel. Výstava Leningrad ve fotografiích Jaroslava Vajdiše, Vlastivědný ústav v Šumperku. Naše slovo, 19(19), 11. 5. 1971. ‖ DVOŘÁKOVÁ, Eva. Odešel architekt Otakar Máčel. Zprávy památkového ústavu v Brně 1, 1997, p. 74–75. ‖ FROLEC, Václav. Dva jubilanti. Národopisné aktuality. 1980, 17(3), p. 217–219. ‖ VAŘEKA, Josef a Václav FROLEC. Lidová architektura: encyklopedie. 2., přeprac. vyd., Praha: Grada, 2007. ‖ HEROUT, Jaroslav. Otakar Máčel – Jaroslav Vajdiš: Slovácko – architektonický vývoj vesnice. Výtvarná práce. 1958, 6(20), p. 4. ‖ JANČÁŘ, Josef. Za Otakarem Máčelem (25. 8. 1920–24. 6. 1997). Národopisná revue. 1998, 9(1), p. 43. ‖ KAŠIČKA, František and Milan PAVLÍK. Životní jubileum architekta a fotografa Jaroslava Vajdiše. Zprávy památkové péče. 2000, 60(8), p. 242 ‖ KOVÁŘŮ, Věra. Jaroslav Vajdiš a jeho fotodokumentace lidového stavitelství. In: Osobnosti historické fotografické dokumentace lidové architektury: sborník referátů z odborného semináře ke 130. výročí narození Bohumila Vavrouška, konaného 20. října 2005 v Praze. Praha: Česká národopisná společnost, 2006. p. 32–34. ‖ KOVÁŘŮ, Věra. Vzpomínka na architekta Jaroslava Vajdiše. Národopisná revue. 2007, 18(2), p. 112–113. ‖ KOVÁŘŮ, Věra (15. 9. 2021). Spolupráce s arch. Otakarem Máčelem a Jaroslavem Vajdišem při řešení problematiky záchrany lidové architektury [conference paper]. Konference Muzea v přírodě a jejich role při záchraně lidové architektury, konaná u příležitosti 100 let od narození architektů Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše a ke 40. výročí otevření Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, Strážnice. ‖ LÍBAL, Dobroslav. Krajina a vesnice ve fotografickém zobrazení Jaroslava Vajdiše. Výstava v kabinetu fotografie Jaroslava Funka v Brně v lednu roku 1968. Památková péče. 1968, 28(6), p. 179–181 ‖ MALÝ, Zbyšek a Alena MALÁ, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2010. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010. Prameny a dokumenty. ‖ NOVOTNÁ, Dana (15. 9. 2021). Otakar Máčel – Památková ochrana lidové architektury v Jihomoravském kraji [conference paper]. Konference Muzea v přírodě a jejich role při záchraně lidové architektury, konaná u příležitosti 100 let od narození architektů Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše a ke 40. výročí otevření Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, Strážnice. ‖ NOVOTNÝ, Martin. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 1981–2021. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021. ‖ PAVLÍK, Milan. Výstava fotografií architekta Vajdiše. Československý architekt, 27. 12. 1967. ‖ PROCHÁZKA, Lubomír. K jubileu architekta Jaroslava Vajdiše. Český lid. 2000, 87(4), p. 364–365. ‖ SEDLICKÁ, Kateřina. Osobnosti historické fotografické dokumentace lidové architektury. Český lid. 2006, 93(2), p. 200–201. ‖ SKLENÁŘ, Jaroslav. Fotografie krajin a vesnic. Rovnost, 25. 1. 1968. ‖ SOUČEK, Jan. Ing. arch. Otakar Máčel, nar.  5. srpna 1920. Ing. arch. Jaroslav Vajdiš, nar. 27. února 1920. Národopisné aktuality. 1990, 27(3–4), p. 179–180. ‖ ŠIMŠA, Martin a Petra HRBÁČOVÁ. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy: průvodce muzejní expozicí. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, p. 6. ‖ VODĚROVÁ, Věra. Škabrada Jiří, Vajdiš Jaroslav: Lidová architektura Středočeského kraje (1984). Památky a příroda. 1985, 45(7), p. 412.

Illustration in the header of the post:
↑ Otakar Máčel: Farmstead, Vyškovec, 1973; Archives NÚLK, Strážnice.
↑ Jaroslav Vajdiš: Cottage No. 108, Moravské Křižánky, before 1970.

Updated: 04/01/2022 13:34

Spatial information system ¦ SOVAMM