Novinky (nejen) v CZ Retro

Ve dnech 22.-24. května hostil hospitál Kuks 6. setkání editorů PaGIS, správců MIS a příznivců IISPP. Na setkání vystoupil i Karel Kuča s příspěvkem věnovaným principům a novinkám v CZ_Retro, prostorové databázi, kterou, jak známo využívá i SOVPIS. Pokračování textu Novinky (nejen) v CZ Retro

Sněm SOVAMM 2017

Jednou z příležitostí pro setkání přispěvatelů SOVPIS bude letošní sněm SOVAMM. Program bude ještě upřesněn, ale SOVPIS na něm určitě chybět nebude.

Mravín – návrh VPZ

Vesnička Mravín (okr. Chrudim) situovaná ve východních Čechách cca 7 km od Vysokého Mýta může být zájemcům o vesnické stavitelství již známá. V roce 2012 zde byl zpracován plošný průzkum vesnice, který byl publikován v časopise Průzkumy památek (II/2013, s. 67-82). SOVAMM po zralé úvaze podal v lednu 2017 návrh na prohlášení vesnice Mravín za VPZ, neboť se nyní může zdát, že se vesnickým památkovým zónám blýská na lepší časy díky prohlášení nových VPZ (Kačerov v roce 2016 a Pavlovice v roce 2017).

Pokusíme se zde ve stručnosti shrnout a ukázat hodnoty této vesnice, které vedly k podání návrhu. Pokračování textu Mravín – návrh VPZ

Technický klenot

V pořadí již třetím článkem, ke kterému se ze Zpráv památkové péče 2016/2 vracíme, je článek věnovaný obnově sušárny ovoce v usedlosti čp. 12 v Zálší (okr. Ústí nad Orlicí). V tabulce ilustrací najdete řadu fotografií, které se do ZPP nedostaly a jimiž tesařský mistr David Stejskal dokumentoval průběh obnovy.

SONY DSC
Stav před obnovou; foto Radim Urbánek 2015

Pokračování textu Technický klenot

Upozornění

V pondělí 6.2. 2017 mohou být nedostupné dokumenty z archivu a knihovny SOVAMM a stránky i lokální úložiště SOVPIS z důvodu rekonstrukce elektroinstalace v budově, v níž je umístěn server, na němž jsou tato data uložena. Ke krátkým výpadkům může docházet i v průběhu celého následujícícho týdne.

Přispěvatelům SOVPIS i členům a příznivcům SOVAMM se za toto dočasné omezení omlouváme.

Prostorový informační systém SOVAMM